Tin tức mới nhấtXem tất cả

Hài lòng về chất lượng và tiến độ cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng đã dành nhiều lời khen tới Ban điều hành, các nhà thầu xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn khi cùng Hội đồng cố vấn cấp cao, đại diện ngân hàng tiến hành kiểm tra tiến độ tuyến cao tốc này ngày 09/05/2019. Chủ tịch Hồ Minh Hoàng kiểm tra tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Ông Nguyễn Quang Vĩnh, Tổng giám đốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, cho [...]

Tin tức công tyXem tất cả

Hài lòng về chất lượng và tiến độ cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng đã dành nhiều lời khen tới Ban điều hành, các nhà thầu xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn khi cùng Hội đồng cố vấn cấp cao, đại diện ngân hàng tiến hành kiểm tra tiến độ tuyến cao tốc này ngày 09/05/2019. Chủ tịch Hồ Minh Hoàng kiểm tra tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Ông Nguyễn Quang Vĩnh, Tổng giám đốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, cho [...]