Ký cam kết với Bộ GTVT về đảm bảo thực hiện VSMT và GPMB dự án ĐTXD cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn