Ban lãnh đạo tới thị sát công trường dự án đường cao tốc BG-LS