Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn: Cuộc “tái sinh” khó tin của các nhà thầu