Tin tức chuyên ngành

5 công trình trọng điểm hoàn thành năm 2018

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cầu Vàm Cống… là những công trình quan trọng sắp hoàn thành trong năm nay. Đường sắt Cát Linh – Hà Đông Sau 4 lần lùi tiến [...]