Tin tức chuyên ngành

Bắc Giang hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban chỉ đạo hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh, ông Nguyễn Văn Linh cho biết, thời gian tới tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ [...]