Dự án BOT BG-LS tặng quà, chúc Tết các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng