Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án với ngân hàng Vietinbank

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án với ngân hàng Vietinbank