Niềm tự hào tiếp thêm động lực để chinh phục những đỉnh cao mới