Thứ trưởng Bộ GTVT: Kiểm tra dự án tuyến cao tốc Bắc Giang Lang Sơn