Tuyển dụng

STT
Chức danh
Địa điểm
Ngày đăng
Ngày hết hạn
1

Tuyển dụng Lao động phổ thông

Đà Nẵng
05/05/2018

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN

Vị trí tuyển dụng: Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 05/05/2018

Giới tính: Nam

Số lượng: 7

Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Thi công hệ thống thoát nước theo sự chỉ đạo của chỉ huy công trường.

Yêu cầu công việc:

 • Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm đổ bê tông và làm việc tay chân được.

Mức lương dự kiên tuyển dụng: 6.500.000 triệu Đồng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Mr Phan Viết Nhân

Điện thoại: 0912 871 853

Email: nhan.pv@sbrc.vn

Địa chỉ nhận hồ sơ:

 • BĐH DA Hải Vân, Xóm Mỏ Đá, Đường Hải Vân, TT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế;
 • BĐH DA Hải Vân, Khu Suối Lương, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng;
2

Tuyển dụng Thợ hàn

Đà Nẵng
05/05/2018

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN

Vị trí tuyển dụng: Kế hoạch kỹ thuật

Ngày hết hạn: 05/05/2018

Giới tính: Nam

Số lượng: 4

Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Hàn nối và gia cố.

Yêu cầu công việc:

 • Kinh nghiệm làm việc: Bằng nghề thợ hàn. Làm được những việc liên quan.

Mức lương dự kiên tuyển dụng: 7.000.000 triệu Đồng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Mr Phan Viết Nhân

Điện thoại: 0912 871 853

Email: nhan.pv@sbrc.vn

Địa chỉ nhận hồ sơ:

 • BĐH DA Hải Vân, Xóm Mỏ Đá, Đường Hải Vân, TT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế;
 • BĐH DA Hải Vân, Khu Suối Lương, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng;
3

Tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch kỹ thuật

Đà Nẵng
05/05/2018

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN

Vị trí tuyển dụng: Kế hoạch kỹ thuật

Ngày hết hạn: 05/05/2018

Giới tính: Nam

Số lượng: 4

Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Lập hồ sơ nghiệm thu các hạng mục công tác thoát nước trong hầm, chống thấm, bê tông vỏ hầm, đường bảo dưỡng…
 • Lập hồ sơ nghiệm thu các công tác hạng mục chung: điện, nước, thông gió, đường thi công nội bộ, gia cố hầm thông ngang, bể lắng

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên
 • Kinh nghiệm làm việc: Đã có kinh nghiệm làm hồ sơ nghiệm thu tại các công trình tương đương.

Mức lương dự kiên tuyển dụng: Thương lượng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Mr Phan Viết Nhân

Điện thoại: 0912 871 853

Email: nhan.pv@sbrc.vn

Địa chỉ nhận hồ sơ:

 • BĐH DA Hải Vân, Xóm Mỏ Đá, Đường Hải Vân, TT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế;
 • BĐH DA Hải Vân, Khu Suối Lương, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng;
4

Tuyển dụng Nhân viên Trắc địa

Đà Nẵng
05/05/2018

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN

Vị trí tuyển dụng: Trắc địa

Ngày hết hạn: 05/05/2018

Giới tính: Nam

Số lượng: 5

Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Đo quang trắc, làm hồ sơ, đo hoàn công tại công trường

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên
 • Kinh nghiệm làm việc: Tốt nghiệp hệ trung cấp trở lên. Đã có kinh nghiệm đo quang trắc và làm hồ sơ trắc địa.

Mức lương dự kiên tuyển dụng: Thương lượng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Mr Phan Viết Nhân

Điện thoại: 0912 871 853

Email: nhan.pv@sbrc.vn

Địa chỉ nhận hồ sơ:

 • BĐH DA Hải Vân, Xóm Mỏ Đá, Đường Hải Vân, TT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế;
 • BĐH DA Hải Vân, Khu Suối Lương, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng;
5

Tuyển dụng Kỹ thuật ca triển khai bê tông

Đà Nẵng
05/05/2018

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật ca

Ngày hết hạn: 05/05/2018

Giới tính: Nam

Số lượng: 3

Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Quản lý nhân sự và đảm bảo công việc trong giại đoạn bê tông.

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên
 • Kinh nghiệm làm việc: Tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên. Đã có kinh nghiệm trong việc chỉ huy và hỗ trợ kỹ thuật trong việc triển khai bê tông

Mức lương dự kiên tuyển dụng: Thỏa thuận

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Mr Phan Viết Nhân

Điện thoại: 0912 871 853

Email: nhan.pv@sbrc.vn

Địa chỉ nhận hồ sơ:

 • BĐH DA Hải Vân, Xóm Mỏ Đá, Đường Hải Vân, TT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế;
 • BĐH DA Hải Vân, Khu Suối Lương, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng;
6

Tuyển dụng Chỉ huy phó triển khai bê tông

Đà Nẵng
05/05/2018

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐTXD CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN

Vị trí tuyển dụng: Chỉ huy phó 

Ngày hết hạn: 05/05/2018

Giới tính: Nam

Số lượng: 1

Nơi làm việc: BĐH DA Hải Vân, Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Quản lý nhân sự và đảm bảo công việc trong giại đoạn bê tông.

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên
 • Kinh nghiệm làm việc: 7 năm trở lên

Mức lương dự kiên tuyển dụng: Thỏa thuận

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Mr Phan Viết Nhân

Điện thoại: 0912 871 853

Email: nhan.pv@sbrc.vn

Địa chỉ nhận hồ sơ:

 • BĐH DA Hải Vân, Xóm Mỏ Đá, Đường Hải Vân, TT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế;
 • BĐH DA Hải Vân, Khu Suối Lương, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng;
7

Kỹ sư đảm bảo ATGT

Đà Nẵng
30/03/2018
06/04/2018

Công ty CP Tư vấn Xây dựng A2Z

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư đảm bảo ATGT

Ngày hết hạn: 06/04/2018

Giới tính: Nam

Độ tuổi: trên 30

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Giám sát và trực tiếp kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện của Nhà thầu tại hiện trường về việc thực hiện đúng biện pháp thi công được duyệt và các quy định, tiêu chuẩn về an toàn giao thông;
 • Ghi chép, nhận xét, đánh giá chi tiết tình hình triển khai công việc hàng ngày của Nhà thầu vào nhật ký thi công và phải ký ghi rõ họ tên theo quy định; Báo cáo ngay cho Chủ trì hoặc GĐ dự án và nhắc nhở Nhà thầu về những nguy cơ có thể xảy ra mất an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công;
 • Chịu trách nhiệm trước GĐ dự án và pháp luật về những sai sót do mình gây ra; Thực hiện các công việc khác theo phân công của GĐ DA.

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: Đại học (Ưu tiên sau Đại học)
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật XD Cầu/hầm/Công trình ngầm/Hầm mỏ
 • Trình độ ngoại ngữ: Nghe – nói – đọc – viết thành thạo
 • Trình độ tin học: Văn phòng, Cad
 • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 7 năm (Có ít nhất 7 năm làm việc trong lĩnh vực giám sát hoặc thi công hầm; Có kinh nghiệm trong công tác GS ATGT/TK ATGT/Thẩm tra ATGT tối thiểu 2 năm tại các dự án Cầu đường/hầm; Có chứng chỉ hành nghề GS TCXD CTGT hạng II trở lên. Đã thực hiện phần việc liên quan đến nội dung tại ít nhất một loại công trình tương tự cấp I hoặc hai công trình cấp II trở lên; )

Mức lương dự kiên tuyển dụng: Thỏa thuận

Quyền lợi:

 • Được tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách bảo hiểm, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
 • Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện trong và ngoài nước.
 • Được làm việc với các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và quốc tế.
 • Hưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Mr. Ngô Xuân Định

Điện thoại: 01677568738

Email: dinh.nx@sbrc.vn

Địa chỉ nhận hồ sơ: Tầng 22 – 109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

8

Giám sát viên đường phụ trách XL4

Đà Nẵng
30/03/2018
06/04/2018

Công ty CP Tư vấn Xây dựng A2Z

Vị trí tuyển dụng: Giám sát viên đường phụ trách XL4

Ngày hết hạn: 06/04/2018

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 28

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của các Chủ trì phụ trách;
 • Giám sát và trực tiếp kiểm tra, theo dõi quá trình thi công của Nhà thầu tại hiện trường về việc thực hiện đúng bản vẽ thi công, biện pháp thi công được duyệt và tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, công trình; ghi chép, xác nhận, đánh giá chi tiết tình hình triển khai công việc hàng ngày của nhà thầu thi công vào nhật ký thi công và phải ghi rõ họ tên theo quy định;
 • Phải thường xuyên có mặt tại hiện trường kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhỏ, theo dõi và ghi lại các chi tiết có liên quan đến các hạng mục thi công của Nhà thầy theo sự phân công của Chủ trì;..

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: Đại học (Ưu tiên sau Đại học) – Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật có liên quan
 • Trình độ ngoại ngữ: Nghe – nói – đọc – viết thành thạo
 • Trình độ tin học: Văn phòng, Cad
 • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 5 năm (Có ít nhất 5 năm làm thiết kế/ thi công/ GS chuyên ngành liên quan tại ít nhất một loại công trình tương tự cấp I hoặc hai công trình cấp II trở lên; Có chứng chỉ hành nghề GS TCXD CTGT hạng II trở lên)

Mức lương dự kiên tuyển dụng: Thỏa thuận

Quyền lợi:

 • Được tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách bảo hiểm, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
 • Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện trong và ngoài nước.
 • Được làm việc với các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và quốc tế.
 • Hưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Mr. Ngô Xuân Định

Điện thoại: 01677568738

Email: dinh.nx@sbrc.vn

Địa chỉ nhận hồ sơ: Tầng 22 – 109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

9

Giám sát viên xây dựng dân dụng – Phụ trách gói XL6

Đà Nẵng
30/03/2018
06/04/2018

Công ty CP Tư vấn Xây dựng A2Z

Vị trí tuyển dụng: GS viên xây dựng dân dụng – Phụ trách gói XL6

Ngày hết hạn: 30/04/2018

Giới tính: Nam

Độ tuổi: trên 28

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của các Chủ trì phụ trách;
 • Giám sát và trực tiếp kiểm tra, theo dõi quá trình thi công của Nhà thầu tại hiện trường về việc thực hiện đúng bản vẽ thi công, biện pháp thi công được duyệt và tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, công trình; ghi chép, xác nhận, đánh giá chi tiết tình hình triển khai công việc hàng ngày của nhà thầu thi công vào nhật ký thi công và phải ghi rõ họ tên theo quy định;
 • Phải thường xuyên có mặt tại hiện trường kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhỏ, theo dõi và ghi lại các chi tiết có liên quan đến các hạng mục thi công của Nhà thầy theo sự phân công của Chủ trì;..

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: Đại học (Ưu tiên sau Đại học) – Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật có liên quan
 • Trình độ ngoại ngữ: Nghe – nói – đọc – viết thành thạo
 • Trình độ tin học: Văn phòng, Cad
 • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 5 năm (Có ít nhất 5 năm làm thiết kế/ thi công/ GS chuyên ngành liên quan tại ít nhất một loại công trình tương tự cấp I hoặc hai công trình cấp II trở lên; Có chứng chỉ hành nghề GS TCXD CTGT hạng II trở lên)

Mức lương dự kiên tuyển dụng: Thỏa thuận

Quyền lợi:

 • Được tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách bảo hiểm, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
 • Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện trong và ngoài nước.
 • Được làm việc với các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và quốc tế.
 • Hưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Mr. Ngô Xuân Định

Điện thoại: 01677568738

Email: dinh.nx@sbrc.vn

Địa chỉ nhận hồ sơ: Tầng 22 – 109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

10

Tuyển dụng: Nhân viên Vận hành Trạm trộn bê tông

Bình Định
28/03/2018
30/04/2018

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam

Vị trí tuyển dụng: Vận hành Trạm trộn bê tông

Ngày hết hạn: 30/4/2018

Giới tính: Nam

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Bình Định

Mô tả công việc:

 • Vận hành trạm trộn Bê tông 60m3/h

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: 12/12
 • Trình độ ngoại ngữ: Không
 • Trình độ tin học: Biết sử dụng máy tính
 • Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm về vận hành trạm trộn

Loại hình: Toàn thời gian cố định

Mức lương dự kiên tuyển dụng: 8,000,000- 9,500,000 đ/ tháng

Quyền lợi:

 • Được tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách bảo hiểm, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
 • Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện trong và ngoài nước.
 • Được làm việc với các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và quốc tế.
 • Hưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Mr. Lê Quang Hòa

Phòng ban: Phòng Hành chính – Nhân sự

Điện thoại: 0901.171.888

Email: hoa.lq@sbrc.vn

Hình thức liên hệ: qua email hoặc trực tiếp tại văn phòng Công ty

11

Tuyển dụng: Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu CM 9

Bình Định
30/03/2018
30/04/2018

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam

Vị trí tuyển dụng: Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu CM 9

Ngày hết hạn: 30/4/2018

Giới tính: Nam

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Bình Định

Mô tả công việc:

 • Phụ trách gói thầu- An toàn lao động- Vệ sinh môi trường- Phòng cháy chữa cháy (Gói CM 9- CM)
 • Phụ trách công tác hồ sơ Thanh quyết toán

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng (Cầu đường, dân dụng)
 • Trình độ ngoại ngữ: Không
 • Trình độ tin học: Văn phòng+ Ứng dụng
 • Kinh nghiệm làm việc: 3- 5 Năm

Loại hình: Toàn thời gian cố định

Mức lương dự kiến tuyển dụng: 7,000,000- 10,000,000 đ/ tháng

Quyền lợi:

 • Được tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách bảo hiểm, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
 • Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện trong và ngoài nước.
 • Được làm việc với các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và quốc tế.
 • Hưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ: Mr. Lê Quang Hòa

Phòng ban: Phòng Hành chính – Nhân sự

Điện thoại: 0901.171.888

Email: hoa.lq@sbrc.vn

Hình thức liên hệ: qua email hoặc trực tiếp tại văn phòng Công ty

12

Tuyển dụng nhân sự trạm thu phí 12/2017

Bắc Giang, Lạng Sơn
01/12/2017
18/12/2017
 1. Bộ phận gián tiếp quản lý, điều hành, gồm: 07 người
  • Sẽ điều chuyển nội bộ từ các đơn vị thành viên trong hệ thống, hoặc
  • Tuyển dụng từ bên ngoài (nếu không đủ định biên)
STT Bộ phận chuyên môn/nghiệp vụ Số lượng

(người)

Ghi chú
1 Trạm trưởng 01
2 Trạm phó, Ca trưởng 04 Điều chuyển nội bộ các trạm
3 Hành chính – Nhân sự 01 Điều chuyển nội bộ các trạm
4 Kế toán tổng hợp 01 Điều chuyển nội bộ các trạm
 1. Bộ phận trực tiếp làm theo ca, gồm 33 người
STT Bộ phận chuyên môn/nghiệp vụ Số lượng

(người)

Ghi chú
1 Thủ quỹ thu tiền vé hàng ngày 01
2 Kế toán vé, trực ca kiểm tra, kiểm soát, thu tiền vé: 01 người/ca x 3 ca 03
3 Nhân viên IT 01
4 Nhân viên trực ca bán vé: 01 người/làn/ca x 6 làn x 3 ca 18
5 Trực ca hậu kiểm: 01 người/ca x 6 làn x 3 ca 04 Kiêm nhiệm vệ sinh, bảo trì TTP
6 Trực phân làn điều tiết xe, đảm bảo ATGT: 01 người/chiều xe x 2 chiều x 3 ca 03 Kiêm nhiệm vệ sinh, bảo trì TTP
7 Tạp vụ 01
8 Cấp dưỡng 01
9 Lái xe chở tiền, đưa đón CBCNV 01
13

Nhân viên IT

Bắc Giang, Lạng Sơn
01/12/2017
15/12/2017

Giới tính: Nam.

Tuổi đời: từ 28-40; có bằng Cao đẳng CNTT, Cơ điện, Tự động hóa, Điện tử trở lên.

Kinh nghiệm: 02 năm trở lên.

Cao 1,65m trở lên; Ưu tiên đã kinh nghiệm trong việc xử lý sự cố máy tính, quản lý hệ thống mạng.

14

Nhân viên thu phí, hậu kiểm, phân làn điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông

Bắc Giang, Lạng Sơn
01/12/2017
15/12/2017

+ Nhân viên thu phí: Chỉ tuyển nữ, ưu tiên người địa phương;

+ Nhân viên hậu kiểm: 02 Nữ, 02 Nam;

+ Nhân viên phân làn điều tiết xe, đảm bảo an toàn giao thông: Chỉ tuyển Nam không tuyển Nữ, ưu tiên người địa phương.

– Tiêu chí tuyển dụng:

+ Đối với Nữ: Tuổi đời từ 18-25, ngoại hình dễ nhìn, có bằng PTTH trở lên, cao 1,55m trở lên; Ưu tiên nữ có bằng trung cấp bất kỳ trở lên và ngoại hình khá, dễ nhìn;

+ Đối với Nam: Tuổi đời từ 18-28, ngoại hình dễ nhìn, có bằng PTTH trở lên, cao 1,65m trở lên; Ưu tiên Nam có bằng trung cấp bất kỳ trở lên và ngoại hình khá, dễ nhìn.

15

Hành chính nhân sự, kế toán, thủ quỹ

Bắc Giang, Lạng Sơn
01/12/2017
15/12/2017

 – HCNS: Nam/Nữ;

– Kế toán, thủ quỹ: Nam/Nữ;

– Tiêu chí tuyển dụng:

Tuổi đời từ 25-30. Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng: Kế toán, TCNH, QTKD, QTNL… Kinh nghiệm trên 02 năm. Cao 1,55m trở lên (đối với nữ) và 1,65m trở lên (đối với nam), ưu tiên: ngoại hình dễ nhìn.

16

Trạm trưởng, trạm phó

Bắc Giang, Lạng Sơn
01/12/2016
15/12/2017

Tiêu chí tuyển dụng:

        + Trạm trưởng: Nam/Nữ;

        + Trạm phó: Nam/Nữ;

+ Đối với Nữ: Tuổi đời từ 28-32. Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng. Kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý, điều hành, thư ký, trợ lý, quản lý nhân sự… trên 05 năm. Cao 1,55m trở lên, ưu tiên: ngoại hình xinh, dễ nhìn.

+ Đối với Nam: Tuổi đời từ 28-40. Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng. Kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý, điều hành, thư ký, trợ lý, quản lý nhân sự… trên 05 năm. Cao 1,65m trở lên ưu tiên: ngoại hình dễ nhìn.