Author - BOT BG-LS

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Công ty tuyển dụng CTCP Tập Đoàn Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học/ Cao đẳng Chức vụ Chuyên viên Kiểm soát nội bộ Yêu cầu giới tính Nam Nơi làm việc Khu vực Ninh Thuận/Bình Thuận và Bình Định Tuổi >27 tuổi Hình thức làm vệc Toàn [...]

Quản lý, nhân sự cấp trung

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Công ty tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học/ Cao đẳng Chức vụ Quản lý, nhân sự cấp trung Yêu cầu giới tính  Nam/Nữ Nơi làm việc Tại các dự án Hạn nộp 10/03/2022 Hình thức làm vệc Toàn thời [...]

Lái xe/ Lái máy công trình

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Công ty tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học/ Cao đẳng Chức vụ Lái xe/ Lái máy công trình Số lượng cần tuyển  50 Nơi làm việc Tại các dự án Yêu cầu giới tính Nam Hình thức làm [...]

Công nhân có tay nghề

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Công ty tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học/ Cao đẳng Chức vụ Thợ cơ khí/thợ khoan/Thợ bơm bê tông/Thợ điện/Thợ sửa chữa/Thợ mìn Số lượng cần tuyển 100 Nơi làm việc Tại các dự án Yêu [...]

Công nhân/Lao động phổ thông

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Công ty tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học/ Cao đẳng Chức vụ Công nhân/Lao động phổ thông Số lượng cần tuyển 100 Nơi làm việc Tại các dự án Yêu cầu giới tính Nam Hình thức làm vệc Toàn [...]

Kỹ thuật hiện trường/Kỹ thuật Nội nghiệp

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Công ty tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học/ Cao đẳng Chức vụ Kỹ thuật hiện trường/Kỹ thuật Nội nghiệp Số lượng cần tuyển  80 Nơi làm việc Tại các dự án Yêu cầu giới tính Nam Hình thức [...]

Chỉ huy trưởng/Chỉ huy phó

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Công ty tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Yêu cầu bằng cấp Đại học/ Cao đẳng Chức vụ Chỉ huy trưởng/Chỉ huy phó Số lượng cần tuyển  10 Nơi làm việc Tại các dự án Yêu cầu giới tính Nam Hình thức làm vệc Toàn [...]