Author - Admin

Trạm trưởng, trạm phó

Tiêu chí tuyển dụng:         + Trạm trưởng: Nam/Nữ;         + Trạm phó: Nam/Nữ; + Đối với Nữ: Tuổi đời từ 28-32. Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng. Kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý, điều hành, thư [...]

Hợp tác chiến lược giữa SBRC và Bê tông Hà Thanh

Việc ký kết giữa 2 công ty nhằm tăng cường sự hợp tác trên cơ sở tận dụng lợi thế của nhau trong việc đầu tư, xây dựng thi công các công trình hạ tầng giao thông. Đại diện SBRC [...]

Gỡ khó trần lãi suất cho doanh nghiệp BOT cao tốc

Nút thắt lãi suất Có hai điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2016/TT – BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung  [...]