Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn: Khẳng định “giá trị thực”