Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn sẽ kết nối phát triển kinh tế vùng phía Bắc