Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn: Vượt bão dịch vì sự thông suốt con đường thiên lý Bắc – Nam