Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thông xe kỹ thuật sau 10 năm đình trệ