Tin tức công ty

Chủ động ứng phó dịch Covid-19 tại Bắc Giang

Ngày 19/05/2021, tỉnh Bắc Giang thực hiện cách ly xã hội đối với 4 huyện Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam và thành phố Bắc Giang nhằm ứng phó với những diễn biến căng thẳng của dịch [...]