Chính phủ quyết định chỉ định thầu 12 dự án cao tốc Bắc Nam