Chọn phương án “bịt kín mạch hở” tuyến cao tốc Chi Lăng – Hữu Nghị