Chủ tịch nước phát lệnh thông xe cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận