Đà Nẵng: Hoàn thiện các công trình sẳn sàng phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017