Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn