Hầm đường bộ Đèo Cả được gắn biển Công trình tiêu biểu Quốc gia