Nhà đầu tư chật vật hoàn thiện đường gom cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vì vướng nặng mặt bằng