Những “rào cản” cần “gỡ” khi triển khai cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2