Tập đoàn Đèo Cả đồng hành cùng hộ nghèo, gia đình chính sách đón Tết Kỷ Hợi