Thời sự VTC1 (11h30, ngày 1/6/2018): BOT Bắc Giang- Lạng Sơn bắt đầu thu phí