Thời sự VTV1 (16h00, ngày 1/6/2018): Xóa bớt trạm thu giá BOT Bắc Giang- Lạng Sơn