Thời sự VTV1, ngày 25/4/2018: Năng lực cạnh tranh ra nước ngoài