Thông tin việc thu giá vé cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn