Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công tới thăm dự án Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn