Trao 1.300 phần quà Tết cho hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi