Vướng 2 hộ dân, đường gom cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vẫn dang dở